Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

Sito za pół miliona

Na kompostowni PUK od kilku tygodni testowane jest specjalistyczne sito bębnowe z nożami do rozrywania worków oraz pneumatycznym separatorem do oddzielania folii od odpadów zielonych, czyli głównie liści i trawy. – Takie sito znakomicie ułatwi, usprawni i przyspieszy prace na kompostowni – mówi Tomasz Gut, prezes PUK. – Zakup sita wydaje się koniecznością, bowiem na kompostownię trafia coraz więcej odpadów zielonych spakowanych do worków i pracownikom trudno nadążyć je wysypywać.

Dotychczas przywiezione do kompostowni worki z liśćmi czy trawą, fizycznie rozcinali pracownicy i wysypywali ich zawartość. W tych pracach, dzięki dobrej współpracy z Zakładem Karnym w Tarnowie, w miarę możliwości uczestniczyli więźniowie. To jednak nie wystarcza.

– Nasza kompostownia, jako jedyna w regionie posiada status RIPOK, czyli regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Z tego tytułu z roku na rok przyjmujemy coraz więcej odpadów zielonych, pochodzących nie tylko z Tarnowa, ale i okolicznych gmin – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska. – Dlatego też musimy usprawnić i zmodernizować kompostownię.

Koszt takiego sita to kwota rzędu pół miliona złotych. – To nowoczesne urządzenie, które, mogę to stwierdzić po kilkutygodniowej eksploatacji i obserwacji, jest praktyczne i świetnie się sprawdza – mówi Piotr Zieliński.

Zdaniem prezesa PUK Tomasza Guta, jeszcze lepiej we wstępnym przygotowaniu materiału do kompostowania sprawdziłby się młyn, który oprócz rozrywania worków, rozdrabnia gałęzie i większe kawałki drewna oraz dokonuje homogenizacji, czyli wymieszania i ujednolicenia wsadu do kompostowni. Niestety, taki sprzęt kosztuje co najmniej milion zł, dlatego PUK zamierza kupić młyn do nowej, planowanej kompostowni, po uzyskaniu dofinansowania na ten cel. Młyn będzie też używany w PSZOK do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, przekazywanych do producentów paliwa wtórnego. Rozdrobnienie gabarytów pozwoli też załadować o wiele większą masę odpadów na samochód, a więc zwiększy wydajność transportu.


Remonty na gorąco

Dział Drogowy PUK kończy kompleksowe remonty kilku dróg w Tarnowie. W okresie zimowym, ze względu na warunki pogodowe, na bieżąco wykonywane będą tylko cząstkowe remonty.

Obecnie prace są na ukończeniu, bądź właśnie się skończyły na ulicach: Obrońców Tobruku, Ćwiklińskiej, Klikowskiej, Widok i Racławickiej. Tutaj wykonano całościowe prace obejmujące zarówno jezdnie, jak i chodniki z krawężnikami.

Jeżeli aura pozwoli, większe prace – prowadzone m.in. na drogach żwirowych, których nawierzchnia jest wyrównywana, podbudowana i nadsypywana destruktem z recyklera, czyli żwirem – będą kontynuowane także zimą, jednak zazwyczaj od stycznia do marca trwa tzw. przerwa technologiczna. W tym czasie Dział Drogowy prowadzi remonty bieżące polegające na łataniu dziur masą na gorąco. Te prace wykonywane są na interwencje zgłaszane przez Magistrat.


Liście zebrane, przygotowania do zimy

W efekcie trwającej przez październik i listopad akcji „liść” do PUK trafiło prawie 400 ton liści. To mniej więcej tyle samo, ile przed rokiem. Jednocześnie w Dziale Zieleni i Oczyszczania – DZO trwają przygotowania do akcji „zima”.

DZO odpowiada za zimowe utrzymanie chodników i alejek w pasach drogowych na terenie całego miasta. Aby skutecznie pracować PUK dodatkowo zakupił dwa mini traktory z pługami i posypywarkami oraz jedną zamiatarkę do ciągników.

W DZO testowane jest także tzw. wielofunkcyjne urządzenie komunalne łączące funkcje kosiarki, zamiatarki i odśnieżarki. Jeśli urządzenie spełni swoją rolę, także zostanie zakupione.

– Okres zimowy jest zawsze trudny. Już teraz utrzymujemy w stałej gotowości dodatkowe brygady, pełnimy dyżury, a na standardowym wyposażeniu mamy przygotowane i w pełni sprawne pługi, odśnieżarki i posypywarki – mówi Mariola Dalczyńska-Wardzała, kierownik Działu Zieleni i Oczyszczania w PUK.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Poczta
Copyrights ©2014-2016: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.