Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

 • Realizowane Projekty

  Budowa Systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych

Rekultywacja V sektora

Na składowisku odpadów PUK przy ul. Komunalnej w Tarnowie prowadzona jest rekultywacja V sektora. Koszt rekultywacji to bez mała 2 mln zł. Prace rozpoczęte w sierpniu zakończą się wiosną 2019 roku.

Środki na rekultywację pochodzą z ustanowionego kilka lat temu specjalnego funduszu rekultywacyjnego, który zasilany jest z części opłat za odpady przyjmowane na składowisko.
V sektor ma 2,7 hektara powierzchni, hałda jest wysokości 16 metrów. Rekultywacja polega na przykryciu hałdy warstwą ziemi (do czego wykorzystana została ziemia z budowy niecki VI sektora) i obsianiu jej trawą oraz na odgazowaniu złoża odpadów.

Odgazowanie to połączenie pionowych studni z pochodnią do spalania gazu składowiskowego. – W wyniku spalania powstaje dwutlenek węgla, zdecydowanie mniej szkodliwy dla atmosfery, niż metan będący głównym składnikiem gazu składowiskowego –wyjaśnia Piotr Zieliński, kierownik składowiska w PUK. – Do niedawna gaz składowiskowy wykorzystywany był do produkcji energii elektrycznej, ale jako, że jest go coraz mniej i pojawia się nieregularnie, produkcja prądu stała się nieopłacalna.

Dlaczego gazu składowiskowego jest coraz mniej? Otóż po pierwsze stare złoża odpadów już się rozłożyły i nie produkują gazu, po drugie w nowych odpadach coraz mnie jest części organicznych, co wynika z prowadzonych od lat ograniczeń składowania odpadów biodegradowalnych.

Rekultywację prowadzi wyłoniona w przetargu firma. Obecnie zakończono pierwszy etap polegający na ukształtowaniu bryły składowiska.

– Warto wiedzieć, że jeszcze przez 30 lat po zamknięciu i rekultywacji sektora, prowadzony jest jego stały monitoring, polegający na badaniu odcieków, wód gruntowych i składu gazu, weryfikując, czy nie wpływają negatywnie na środowisko – podsumowuje Piotr Zieliński.

Przypomnijmy, że V sektor eksploatowany był od 2009 roku. Obecnie odpady przyjmowane są na sektor VI.


Gabaryty zebrane

Zakończyła się trwającą miesiąc jesienna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Tarnowie. W tym czasie zebrano i przywieziono do PUK ponad 500 ton odpadów, tj. prawie ¼ ilości zbieranej w ciągu całego roku.

Akcja przeprowadzana dwa razy w roku – wiosną i jesienią, kierowana jest do mieszkańców zabudowy indywidualnej. Z kolei zbiórka gabarytów z bloków wielorodzinnych odbywa się regularnie co miesiąc.

Wystawione przed posesje odpady przywożone są do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Komunalnej, gdzie są częściowo segregowane. Z gabarytów wyciągane są surowce, które mogą być przekazane do recyklerów: szkło płaskie, drewno, metal, papier, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednak takich surowców jest stosunkowo niewiele. Większość stanowi mieszanina, głównie drewna i tworzyw sztucznych, czyli materiałów łatwopalnych, które przekazywane są producentom paliwa wtórnego. Powstałe z gabarytów paliwo zasila cementownie lub elektrownie.

Obecnie na polskim rynku odpadów występuje nadpodaż odpadów wielkogabarytowych. W związku z tym rośnie cena za ich pozbycie się, są też problemy z magazynowaniem. – Dlatego tarnowskie PSZOKi pękają w szwach. Na szczęście po zakończeniu akcji nie przybywa już tak dużo odpadów i wielka pryzma gabarytów powoli maleje. Mamy nadzieję, że planowana w Tarnowie spalarnia odpadów powstanie jak najszybciej i rozwiąże problemy z zagospodarowaniem odpadów – mówi Piotr Zieliński, kierownik składowiska w PUK.

Tak znaczny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych jest po części efektem bogacenia się społeczeństwa. – Chcąc chronić środowisko przed odpadami powinniśmy wszyscy powstrzymać swoje konsumpcyjne zapędy, a tym samym spełnić pierwszy stopień hierarchii postępowania z odpadami, tj. zapobiegać ich powstawaniu – podsumowuje Piotr Zieliński.


Recykling gruzu w PUK

Na placu magazynowym PUK przy ul. Komunalnej w Tarnowie prowadzony jest właśnie recykling gruzu. – Odzyskiwanie gruzu zlecamy w miarę potrzeb, średnio raz w roku – mówi Piotr Zieliński, kierownik składowiska w PUK. – Koszt tej operacji to około 50 tys. zł. Realizuje je firma zewnętrzna, bowiem nam nie opłacałby się zakup specjalistycznego i co za tym idzie bardzo drogiego sprzętu.

Do odzyskania gruzu niezbędna jest kruszarka. Zanim jednak gruz do niej trafi, specjalna koparka wyposażona w nożyce tnie gruz, potem w miejsce nożyc zakładana jest specjalna łyżka, która z kolei odsiewa ziemię od gruzu.

Dopiero tak przygotowany materiał jest kruszony, w wyniku czego powstaje cenne kruszywo najczęściej wykorzystywane do utwardzania terenu lub do podbudowy dróg. – Uzyskanie kruszywa z gruzu jest zdecydowanie tańsze, niż zakup kruszyw naturalnych w żwirowni – podkreśla Piotr Zieliński. – Dodatkową korzyścią przy odzyskiwaniu gruzu jest pozyskiwanie znacznych ilości złomu w postaci drutów zbrojeniowych.

Gruz trafia na składowisko sukcesywne. Najczęściej są to odpady z budów i rozbiórek, czyli: elementy betonowe, cegły, pustaki i ceramiczne wyposażenie wnętrz (płytki zlewy, etc.).

Obecnie w PUK kruszone jest około 4 tys. ton gruzu. Z tego, w postaci kruszywa, odzyskane zostanie około 60%.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Kap. zak.: 32.733.500,00 zł
 • Poczta

Inspektor Ochrony Danych
powołany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie
Pani Magdalena Dudek, kontakt za pomocą poczty elektronicznej: iodpuk@puk.tarnow.pl.

Copyrights ©2014-2016: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.