Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

Do PSZOK tylko posegregowane odpady

PUK apeluje do mieszkańców o przywożenie do PSZOK – punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – tylko odpadów starannie posegregowanych na poszczególne frakcje. – Zakaz segregowania przywiezionych odpadów dopiero na placach PSZOK egzekwujemy bezwzględnie – mówi Piotr Zieleński, kierownik Składowiska w PUK. – Segregacja na placu dezorganizuje prace zakładu i jest niezgodna z regulaminem.

PUK w Tarnowie prowadzi dwa punkty PSZOK: przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej. Punkty wyposażone są w kontenery i pojemniki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku. Na placach są też wydzielone miejsca na magazynowanie odpadów wielkogabarytowych.
Do codziennych zadań obsługi PSZOK należy m.in. opróżnianie zapełnionych kontenerów, podgarnianie gabarytów na pryzmę, doczyszczanie zebranych surowców wtórnych. W związku z tymi pracami na placach panuje duży ruch nie tylko ludzi, ale i pojazdów ciężkich: ładowarek, traktorów z przyczepami, ciężarówek. – Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo w PSZOK, konieczna jest odpowiednia organizacja pracy, w tym sprawny wyładunek odpadów od mieszkańców. W związku z tym nie ma miejsca i możliwości, by segregować odpady dopiero na placu. Trafiać do nas muszą już posegregowane – tłumaczy Piotr Zieliński.

W przeszłości zdarzały się przypadki podrzucania zmieszanych odpadów do kontenerów z posegregowanymi odpadami. Chcąc uniknąć takich sytuacji, od stycznia br. pojazdy ze zmieszanymi, nie posegregowanymi odpadami nie będą wpuszczane na teren PSZOK.


PUK chce unowocześnić kompostownię

PUK stara się o pozyskanie środków na budowę i wyposażenie nowej, dużej kompostowni na terenie zakładu przy ul. Komunalnej. Równolegle trwają poszukiwania optymalnego sprzętu do wyposażenia kompostowni. W związku z tym przed kilkoma miesiącami testowane było duże sito bębnowe, a ostatnio sito gwiazdkowe.

Zadaniem tego drugiego jest uzyskanie odpowiedniej czystości i granulacji kompostu. – Obracające się na wałkach gwiazdki tworzą powierzchnię, na którą sypie się przekompostowane trawy i liście. Drobne elementy przelatują między gwiazdkami i stanowią kompost gotowy do sprzedaży. Większe elementy, jak kawałki drewna czy kamienie, zostają odrzucone – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska PUK. – Od prędkości obrotowej gwiazdek ostatecznie zależy granulacja przesianego kompostu.

Wnioski z przeprowadzonych testów są bardzo pozytywne. Przede wszystkim sito zużywa bardzo mało paliwa i jest ekologiczne. Zasada działania napędu jest tu podobna, jak w hybrydowych samochodach, tzn. silnik spalinowy zasila silniki elektryczne. Ponadto sito jest bardzo precyzyjne, rozsiewa materiał na trzy różne funkcje, a zmianę funkcji umożliwia przez zmianę prędkości obrotowej. Do sita można też dołożyć separator powietrzny służący do odrzucenia worków foliowych czy innych potencjalnych zanieczyszczeń. Łatwy jest też dostęp do elementów urządzenia podczas serwisów.

Minus jest jeden: cena. Otóż koszt zakupu takiego sita gwiazdkowego to kwota rzędu miliona złotych.

Plany PUK w związku z kompostownią:

 • lokalizacja bez zmian – obok składowiska odpadów przy ul. Komunalnej
 • dwa razy większa powierzchnia niż dotychczas, czyli około 1 hektara
 • zmiana obecnego, małego i mało wydajnego sita
 • zakup brakującego urządzenia, czyli młyna do rozdrabniania drewna i równomiernego wymieszania różnych składników kompostu – obecnie na kompostowni jest tylko rębarka do gałęzi
 • przykrycie pryzm kompostowych, aby uniezależnić proces kompostowania od warunków atmosferycznych

WUKO w akcji

Procentuje zakup przez PUK specjalnego auta do czyszczenia kanalizacji. Przy pomocy WUKO, w Tarnowie w minionym roku wyczyszczono kilkaset studzienek kanalizacyjnych. Ponadto auto wykorzystano do czyszczenia przepustów i kolektorów.

– Niektóre z tych urządzeń nie były czyszczone nawet kilkadziesiąt lat! – mówi Mariola Dalczyńska, kierownik Działu Zieleni i Oczyszczania w PUK i dodaje: – Reagujemy wszędzie tam, gdzie mamy zgłoszenia. Najczęściej, oprócz osób prywatnych, dzwonią do ZDIK-u radni osiedlowi.

PUK podobne zadania realizuje także komercyjnie dla firm drogowych i spółdzielni mieszkaniowych.

WUKO lizingowane od nieco ponad roku kosztowało 500 tys. złotych.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Kap. zak.: 32.733.500,00 zł
 • Poczta
Copyrights ©2014-2016: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.