Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

piknik_na_strone


70 hektarów do koszenia

Dział Zieleni i Oczyszczania PUK po raz pierwszy odpowiada za utrzymanie zieleni w pasie drogowym w całym Tarnowie. W sumie, z parkami i zieleńcami, oznacza to 70 hektarów terenów zielonych do wielokrotnego w sezonie koszenia. – To dla nas duże wyzwanie i zmiana charakteru pracy – mówi Krzysztof Golec, dyrektor DZiO.
W związku z tym Dział Zieleni i Oczyszczania zainwestował w nowy sprzęt. Zakupiono dwie profesjonalne kosiarki samozbierające Peruzzo, 4 kosiarki samobieżne oraz sporo drobniejszego sprzętu. W sezonie zimowym wyremontowano też będące wcześniej na stanie Działu ciągniki.
Wszystkie te działania były konieczne, bowiem sporą część terenów trzeba kosić nawet dziesięć razy w sezonie wiosenno-letnim. Jesienią z kolei Dział Zieleni i Oczyszczania czeka grabienie liści i pielęgnacja drzew, a zimą utrzymanie chodników i alejek.

Czy wiesz, że…
Przy pracach nad utrzymaniem zieleni w mieście PUK współpracuje z Zakładem Karnym w Tarnowie. Osadzeni pomagają w pracach, a ich praca jest oceniana bardzo dobrze.


Pozwolenie zintegrowane

Równolegle z budową nowego VI sektora składowiska odpadów w PUK, trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego, które wymagane jest do prawidłowego funkcjonowania tego typu instalacji.

Na zlecenie PUK został przygotowany i złożony do Urzędu Marszałkowskiego stosowny wniosek. – To skomplikowany i bardzo obszerny dokument, do stworzenia którego wymagana jest wiedza z wielu dziedzin. Dlatego napisanie wniosku zleciliśmy specjalistom wyłonionym w przetargu – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska. – Wniosek jest obecnie rozpatrywany w Krakowie.

Dlaczego PUK musi dysponować pozwoleniem zintegrowanym? Otóż dlatego, że składowisko oddziałuje na wiele komponentów środowiska: powietrze, wodę, ziemię. Pozwolenie precyzuje, jak składowisko może oddziaływać na otoczenie, m.in. określa dopuszczalne poziomy emisji odcieków (wód odciekowych), gazu składowiskowego i hałasu.

Rozpatrywanie wniosku trwa kilka miesięcy, dlatego złożyliśmy go odpowiednio wcześnie, już w trakcie budowy VI sektora. Teraz czekamy na decyzję marszałka Małopolski – mówi Piotr Zieliński.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Poczta
Copyrights ©2014-2016: Przesiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.