Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

 • Realizowane Projekty

  Budowa Systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych

Ważna informacja

Od dnia 01.10.2018 r. odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane w PUK sp. z o.o. wyłącznie od mieszkańców Miasta Tarnowa i Gminy Tarnów. Przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych spoza tych dwóch gmin jest wstrzymane do odwołania.


PUK rozpoczyna duży projekt

10,5 milionów złotych pozyskał PUK sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”. – To element naszej długofalowej strategii mający na celu unowocześnienie gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i regionie – mówi Tomasz Gut, prezes PUK. – Warto podkreślić, że w ramach projektu zmodernizujemy nie tylko oba punkty PSZOK, ale też powiększymy i wyposażymy kompostownię. A tak naprawdę i jedno, i drugie zbudujemy i wyposażymy od nowa.

O pozyskanie środków PUK aplikował od roku 2016 Kwalifikacja do projektu wymagała spełnienia określonych rygorystycznych warunków, procedur, pozwoleń oraz precyzyjnych planów. Umowę podpisano w Warszawie w ubiegłym tygodniu.

– Przed nami sporo pracy rozpisanej na lata. Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę to kwiecień przyszłego roku. Kolejnym krokiem będzie realizacja inwestycji, która ma niebagatelne znaczenie dla poprawy gospodarki odpadami w Tarnowie – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.
Obecnie działające w Tarnowie PSZOK spełniają minimalne wymogi ustawy. Są to wybetonowane place, na których znajdują się kontenery i inne pojemniki na posegregowane odpady. PSZOK na Komunalnej ma 13 arów, na Kąpielowej jest nieco mniejszy.

Nowe PSZOK będą większe – o powierzchni 50 arów każdy, zadaszone, wyposażone w rampy wyładowcze ułatwiające wyładunek i załadunek odpadów oraz specjalistyczne urządzenia do prasowania odpadów, magazynowania ich i wysyłki. – Cykl postępowania z odpadami w PSZOK to: przyjęcie, przygotowanie, magazynowanie i dystrybucja surowców wtórnych – precyzuje Piotr Zieliński, kierownik Składowiska PUK na Komunalnej.

Na nowych PSZOK mają znaleźć się także „punkt napraw” oraz „punkt wymiany”. Do tego pierwszego mają trafiać przedmioty, które da się jeszcze naprawić i wykorzystać. Z kolei punkt wymiany służył będzie do pozostawiania rzeczy będących w dobrym stanie, dla niektórych niepotrzebnych, a które z powodzeniem mogą jeszcze służyć innym. Tym samym przedmioty nie staną się odpadami, ale wrócą ponownie do obiegu i zyskają drugie życie.

Przypomnijmy, że w Tarnowie:

 • Od 2013 roku działają dwa punkty PSZOK (punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych) prowadzone przez PUK przy ul. Kąpielowej i Komunalnej.
 • PSZOK powstały w związku z reformą gospodarki odpadami i mają przysłużyć się osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku odpadów.
 • Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie posegregowane odpady, głównie surowce wtórne: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, a także: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
 • Każdy mieszkaniec Tarnowa oraz (na mocy porozumienia) gminy Tarnów może bezpłatnie dostarczyć posegregowane odpady – warunkiem jest uiszczona opłata za odbiór śmieci.
 • Szczegółowy regulamin PSZOK dostępny jest na stornie PUK oraz na miejscu przy wjeździe do punktu.

Jak pokazują statystyki na PSZOK trafia coraz więcej odpadów, co zdaniem Piotra Zielińskiego wskazuje, że coraz więcej ludzi ma świadomość konieczności segregowania odpadów i wiedzę o postępowaniu z nimi oraz wiedzę o PSZOK i możliwościach, jakie dają.

Ilość odpadów trafiających do tarnowskich PSZOK przedstawia się następująco:

2014 r.: 4.940 t
2015 r.: 6.239 t
2016 r.: 7.355 t
2017 r.: 8.849 t

Elementem realizowanego przez PUK projektu jest też przebudowa i doposażenie kompostowni.

Obecnie funkcjonująca kompostownia zlokalizowana w PUK przy ul. Komunalnej ma pół hektara powierzchni. Jej wyposażenie jest zdecydowanie mniejsze od potrzeb. Tym bardziej, że w ostatnich trzech latach nastąpił wyraźny wzrost ilości przyjmowanych odpadów zielonych.

2015 r.: 5.281 t
2016 r.: 7.754 t
2017 r.: 6.902 t

– Dlatego w IV kwartale 2017 roku i od początku br. PUK ograniczył przyjmowanie odpadów zielonych tylko do miasta Tarnowa i gminy Tarnów. Wcześniej przyjmowaliśmy odpady zielone także z innych, ościennych gmin – mówi Piotr Zieliński.

Odpady przyjmowane na kompostownię to trawy, liście i gałęzie. Z nich produkowany jest i sprzedawany wysokiej jakości kompost „Fertilo”, atestowany przez państwowe instytuty badawcze. Kompost jest nawozem naturalnym służącym do nawożenia gleby i wzbogacania jej w próchnicę. PUK uzyskał pozwolenie Ministra Rolnictwa na wprowadzanie kompostu do obrotu.

Nowa kompostownia będzie dwa razy większa i wyposażona w o wiele większe i wydajniejsze maszyny, m.in.: przerzucarkę, sito, ładowarkę i młyn. Ten ostatni pozwoli rozdrabniać wielkogabarytowe odpady zielone, np. pnie z korzeniami. Ogólnie dzięki modernizacji kompostowni można będzie przyjmować i przerabiać dużo większe ilości odpadów zielonych niż dotychczas. Docelowo planowane jest zwiększenie wydajności kompostowni do 10 tys. ton rocznie – obecnie to 6 tys. ton.

Kompostownia będzie zadaszona, co pozwoli uniezależnić proces kompostowania od warunków atmosferycznych, a to istotnie wpłynie na skrócenie czasu kompostowania oraz poprawę jakości produkowanego kompostu.

– Generalnie, realizacja projektu pozwoli na znacznie sprawniejszą, nowoczesną i zgodną z wyśrubowanymi europejskimi normami gospodarkę odpadami w Tarnowie – podsumowuje prezes Gut.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Kap. zak.: 32.733.500,00 zł
 • Poczta

Inspektor Ochrony Danych
powołany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie
Pani Magdalena Dudek, kontakt za pomocą poczty elektronicznej: iodpuk@puk.tarnow.pl.

Copyrights ©2014-2016: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.