Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

70 hektarów do koszenia

Dział Zieleni i Oczyszczania PUK po raz pierwszy odpowiada za utrzymanie zieleni w pasie drogowym w całym Tarnowie. W sumie, z parkami i zieleńcami, oznacza to 70 hektarów terenów zielonych do wielokrotnego w sezonie koszenia. – To dla nas duże wyzwanie i zmiana charakteru pracy – mówi Krzysztof Golec, dyrektor DZiO.
W związku z tym Dział Zieleni i Oczyszczania zainwestował w nowy sprzęt. Zakupiono dwie profesjonalne kosiarki samozbierające Peruzzo, 4 kosiarki samobieżne oraz sporo drobniejszego sprzętu. W sezonie zimowym wyremontowano też będące wcześniej na stanie Działu ciągniki.
Wszystkie te działania były konieczne, bowiem sporą część terenów trzeba kosić nawet dziesięć razy w sezonie wiosenno-letnim. Jesienią z kolei Dział Zieleni i Oczyszczania czeka grabienie liści i pielęgnacja drzew, a zimą utrzymanie chodników i alejek.

Czy wiesz, że…
Przy pracach nad utrzymaniem zieleni w mieście PUK współpracuje z Zakładem Karnym w Tarnowie. Osadzeni pomagają w pracach, a ich praca jest oceniana bardzo dobrze.


Pozwolenie zintegrowane

Równolegle z budową nowego VI sektora składowiska odpadów w PUK, trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego, które wymagane jest do prawidłowego funkcjonowania tego typu instalacji.

Na zlecenie PUK został przygotowany i złożony do Urzędu Marszałkowskiego stosowny wniosek. – To skomplikowany i bardzo obszerny dokument, do stworzenia którego wymagana jest wiedza z wielu dziedzin. Dlatego napisanie wniosku zleciliśmy specjalistom wyłonionym w przetargu – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska. – Wniosek jest obecnie rozpatrywany w Krakowie.

Dlaczego PUK musi dysponować pozwoleniem zintegrowanym? Otóż dlatego, że składowisko oddziałuje na wiele komponentów środowiska: powietrze, wodę, ziemię. Pozwolenie precyzuje, jak składowisko może oddziaływać na otoczenie, m.in. określa dopuszczalne poziomy emisji odcieków (wód odciekowych), gazu składowiskowego i hałasu.

Rozpatrywanie wniosku trwa kilka miesięcy, dlatego złożyliśmy go odpowiednio wcześnie, już w trakcie budowy VI sektora. Teraz czekamy na decyzję marszałka Małopolski – mówi Piotr Zieliński.


Co zyskujemy z odpadów wielkogabarytowych

W pierwszym kwartale bieżącego roku PUK przyjął ponad 286 ton odpadów wielkogabarytowych. To niemal tyle samo, ile w analogicznym okresie czasu przed rokiem. Natomiast po 1 stycznia 2016 roku mocno zmienił się rozchód surowców wtórnych odzyskanych z gabarytów.

Z odpadów wielkogabarytowych odzyskuje się różnego rodzaju surowce wtórne, które przekazywane są innym odbiorcom do recyklingu.

Szkło

Ze stolarki okiennej wybija się szyby, które następnie przekazuje się do przetopienia w hutach szkła albo do producentów waty szklanej używanej do ocieplania, np. budynków, rur itp. Szkło płaskie trafia też do wytwórni kruszywa szklanego używanego jako podsypki do dróg lub placów zamiast kruszyw naturalnych, takich jak piasek czy żwir. Warto wiedzieć, że kruszywo szklane ma znacznie lepsze właściwości drenażowe od kruszyw naturalnych, tzn. lepiej odprowadza wodę.

Drewno

Wyciągnięte z „gabarytów” elementy drewniane odbierane są z kolei przez producentów płyt meblowych. W tym wypadku istotnym warunkiem przyjęcia drewna jest jego czystość. Nie mogą tu trafić płyty pilśniowe, których włókna są zbyt krótkie do produkcji płyt meblowych, ani tworzywa sztuczne lub gumy, które zaburzają proces produkcji.

Metal i „mieszanki”

Wszystkie rodzaje metali wyciągnięte z odpadów wielkogabarytowych można spieniężyć w skupie złomu. Jednak największą ilość strumienia odpadów wielkogabarytowych stanowi mieszanina drewna, tworzyw sztucznych, tekstyliów itp., czyli materiałów palnych. Dlatego odbiorcą tego asortymentu są producenci paliwa wtórnego, wykorzystywanego do zasilania cementowni. Niestety w obecnych realiach rynkowych trzeba zapłacić za odbiór tych odpadów, a składować ich na składowisku odpadów nie wolno od początku 2016 r.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Poczta
Copyrights ©2014-2016: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.