Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

Ruch w remontach

Od połowy marca, po zimowej przerwie Dział Drogowy PUK wznowił prace drogowe w mieście. – W zimie robiliśmy to, na co pozwalały warunki, czyli przede wszystkim łataliśmy bieżące ubytki na jezdniach przy użyciu masy wyprodukowanej w naszych recyklerach – mówi Krzysztof Jurczak, kierownik Działu Drogowego. – Teraz prowadzimy już planowe remonty.
Prace prowadzone są na ulicach: Szpitalna, Klikowska, Racławicka, Mostowa i Żwirowa. Tutaj wykonywane są nawierzchnie bitumiczne, wymieniana jest podbudowa, remontowane są chodniki.
Ostatnio remont Dział Drogowy rozpoczął na ulicy Stanisza, która jest strategicznym odcinkiem w związku z pracami przy budowie podziemnego przejścia pod torowiskiem przy Al. Tarnowskich. Właśnie tędy biegł będzie objazd.
W planach na najbliższe miesiące przewidziano remonty na ulicach Brauna i Kasprzyka na osiedlu Zbylitowska oraz na ulicach Ujejskiego (wymiana nawierzchni oraz remont chodników) i Legionów (nowa nawierzchnia). Remonty chodników odbywają się też na ulicach Obrońców Lwowa i Kasztanowej.
Oczywiście, na terenie całego miasta, cały czas prowadzone są prace interwencyjne: naprawy chodników, nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej.
Dział Drogowy rozstrzygnął także przetarg i zakupił frezarkę do nawierzchni bitumicznych. Był to zakup niezbędny ze względu na coraz większy zakres robót drogowych realizowanych przez DD.


Ładowarka

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ma nowy sprzęt. Tym razem zakupiono dużą ładowarkę kołową. Zastosowanie znajdzie przede wszystkim na kompostowni, ale także w PSZOK – punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Jak mówi Janusz Łabno, dyrektor Zakładu przy Komunalnej, zakup był już absolutnie konieczny. – W miarę rozwoju naszego zakładu zwiększa się ilość przyjmowanych odpadów zielonych i selektywnie zebranych w PSZOK. Dlatego musimy dysponować większym i wydajniejszym sprzętem. Ładowarka uzupełni dotychczasową, mocno już wiekową koparko-ładowarkę.
Ładowarka jest sprzętem używanym, ale w bardzo dobrym stanie. Na kompostowni służyć będzie do układania pryzm oraz przerzucania materiałów zielonych w celu ich napowietrzenia i równomiernego wymieszania. Z kolei w PSZOK przyda się do załadunku odpadów wielkogabarytowych. Zastosowanie znajdzie także w pozostałych obszarach działania Zakładu, między innymi przy pracach związanych z zagospodarowaniem gruzu, zdartego asfaltu, czy ziemi.


Izolatka dla kotów

W tarnowskim Azylu dla zwierząt stworzona została specjalna izolatka dla kotów. Trafiają tu na rekonwalescencję zarówno koty po operacjach, jak i koty chore na choroby wirusowe.
Coraz więcej kotów z interwencji to zwierzęta po wypadkach lub – częściej – chore. Takie koty wymagają natychmiastowego leczenia i opieki, stąd niezbędne okazało się wybudowanie izolatki.
Izolatka to obszerny, ogrzewany kontener wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, w tym kuwety i miski na jedzenie. W kontenerze jest 12 oddzielnych klatek skonstruowany tak, by koty nie miały ze sobą styczności. To szczególnie ważne w przypadku zwierząt z chorobami wirusowymi. Chodzi oczywiście o to, by nie zarażać pozostałych zdrowych, bądź rehabilitowanych kotów. Tak więc, w izolatce może przebywać równocześnie co najmniej 12 kotów – w zależności od ich stanu zdrowia i rodzaju choroby.

 

 

Czy wiesz, że…

 • Środki na budowę izolatki pochodziły z kilku źródeł, m.in.: wirtualnych adopcji, darowizn osób prywatnych oraz środków własnych Azylu.
 • Dostęp do izolatki ma tylko jeden pracownik, który opiekując się kotami z izolatki nie ma kontaktu ze zdrowymi kotami.
 • Do izolatki nie mogą też zbliżać się osoby postronne.

Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Poczta
Copyrights ©2014-2016: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.