Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Kompost Fertilo – nawóz organiczny produkowany z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

 • Realizowane Projekty

  Budowa Systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych

Rejestr BDO

Uwaga! Od 1.01.2020 r. do współpracy z PUK sp. z o.o. w zakresie gospodarki odpadami konieczny będzie wpis przedsiębiorców do Rejestru BDO.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Rozdział 2 – Rejestr, art. 49-60), podmioty będące wytwórcami odpadów, podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z tymi przepisami, nie można prowadzić działalności skutkującej powstawaniem odpadów, jeśli nie jest się zarejestrowanym w BDO. Wyjątki od tej zasady określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2015 r. poz. 314).

W związku z powyższym, od dnia 01.01.2020 r. (tj. od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji odpadów tylko elektronicznie) PUK sp. z o.o. będzie przyjmować odpady wyłącznie od podmiotów, które dopełniły obowiązku rejestracji i uzyskały wpis do Rejestru BDO.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji do Rejestru BDO znajdują się na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.


Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie apeluje:

Uwaga! Przypominamy!

W przypadku znalezienia zwierzęcia na terenie miasta Tarnowa należy zgłosić ten fakt pod BEZPŁATNY alarmowy numer do Straży Miejskiej 986 lub na Policję, a nie bezpośrednio do Azylu. Azyl może podejmować działania wyłącznie na interwencję w/w służb.

Jeśli ktoś znajdzie zwierzę poza terenem Tarnowa, należy zgłosić to do właściwego urzędu gminy. Jeśli zwierzę znalezione zostało po godzinach pracy urzędów, należy zgłosić informacje na policję.

Azyl działa całodobowo.


Nowy sprzęt na kompostowni

PUK po uzyskaniu środków unijnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska rozpoczął rozbudowę kompostowni, a właściwie budowę całkiem nowej. Prace budowlane zaczną i zakończą się w 2020 roku. Całkowity koszt budowy kompostowni – dofinansowanie z UE oraz wkład własny – to prawie 13,8 mln zł. Na razie zakupione zostały dwie kluczowe dla tej instalacji maszyny: młyn i sito.

Sito wykorzystywane jest do ostatniego etapu produkcji kompostu, czyli przesiania przetworzonych odpadów zielonych. Urządzenie kosztowało niemal 800 tys. zł.

Młyn służy do rozdrabniania większych odpadów, jak np. gałęzie. Ponadto wykorzystywany będzie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych zbieranych w PUK. – To przyniesie dodatkowe korzyści w postaci łatwiejszego magazynowania, przeładunku i transportu odpadów tego typu – mówi Piotr Zieliński, zastępca kierownika Składowiska w PUK. To z kolei urządzenie kosztowało ponad 1,3 mln zł. Oba urządzenia są nowe, najwyższej jakości, polskiego producenta. – Urządzenia z tej firmy funkcjonują na wielu instalacjach przetwarzania odpadów w całym kraju – mówi Piotr Zieliński.

Przypomnijmy, że na kompostownię trafiają selektywnie zebrane odpady zielone. Po wyładowaniu usuwa się z nich zanieczyszczenia nieulegające biodegradacji, a następnie przepuszcza przez młyn. Głównym zadaniem młyna jest rozdrobnienie większych fragmentów drewna, ale również równomierne wymieszanie różnych składników (liście, trawa), czyli homogenizacja całego wkładu. Tak przygotowany materiał układa się w pryzmach, które przez kilka miesięcy co tydzień regularnie są przerzucane. – Po tym okresie materiał przesiewany jest przez sito i powstaje wysokiej jakości kompost Fertilo – mówi Zieliński.

Kompostownia powstanie w innym niż obecna miejscu, obok nowopowstałego punktu PSZOK. Będzie nowocześnie wyposażona i znacznie większa. Funkcjonująca dotąd kompostownia zajmuje pół hektara powierzchni, nowa będzie miała nieco ponad 1 hektar. To zwiększy przepustowość kompostowni – z obecnych 6 tys. ton rocznie – do 10 tys. ton, z możliwością dodatkowego powiększenia w przyszłych latach.

Budowa nowej kompostowni jest koniecznością. Od kilku lat wyraźnie widać ogromny wzrost podaży odpadów zielonych. Na razie, by nie przekroczyć ustalonego w zezwoleniu limitu 6 tys. ton rocznie, od września 2019 r. PUK mocno ograniczył przyjmowanie odpadów zielonych. Odpady przyjmowane są tylko z terenu miasta i gminy Tarnów. – Nowa kompostownia pozwoli przyjmować odpady z większego obszaru i tym samym zwiększyć zyski naszej spółki, przy czym główny zarobek PUK pochodzi z opłat zaprzyjęcie odpadów zielonych, a tylko nieznaczny ze sprzedaży kompostu – podsumowuje Tomasz Gut, członek Zarządu PUK.


Azyl przygotował się na zimę

Tarnowski Azyl dla Psów i Kotów przygotowuje się – a właściwie jest już w pełni gotowy – na przyjście zimy. Słoma owsiana została zakupiona, anonimowy darczyńca przekazał specjalne osłonki z przezroczystego materiału. To wszystko służy do ocieplenia psich bud.

Długoterminowe prognozy pogody napawają optymizmem, będzie raczej ciepła zima, jak w ubiegłym roku. To dobra wiadomość dla zwierzaków, które generalnie nie przepadają za mrozami – mówi Adrian Starzyk, kierownik Azylu w PUK. – Ale my oczywiście zabezpieczamy budy przez niskimi temperaturami.

Słoma owsiana służy do wyścielenia wnętrz bud. Owsiana dlatego, że ma dobre właściwości, nie chłonie wilgoci, stąd w budzie cały czas jest sucho i ciepło. Z kolei osłonki, z delikatnego, ale ciepłego, przezroczystego materiału, zamontowane są na wejściach bud.

Oczywiście pracownicy Azylu w przypadku niskich temperatur regularnie sprawdzają wodę czy nie zamarzła, częściej niż w lecie przygotowują psom ciepłe posiłki. – O to samo prosimy właścicieli psów, tych, które trzymane są w budach. Sprawdzajcie państwo często wodę, ocieplajcie budy, bierzcie psy na częste spacery – mówi Adrian Starzyk.

Starzyk zachęca również tarnowian, by jak najczęściej odwiedzali Azyl i brali psiaki na spacery. – Ruch dobrze zrobi zarówno zwierzakom, jak i nam – podkreśla.

Kolejny apel dotyczy kotów, szczególnie tych bezdomnych. Osoby, które dokarmiają koty proszone są o kontynuowanie dokarmiana, ale raczej karmą suchą, bo mokra na mrozie bardzo szybko zamarza. Warto także minimalnie uchylać okienka piwniczne, by w przypadku mrozów koty mgły się w nocy schować i ogrzać.

A jeśli ktokolwiek zauważy błąkającego się, przestraszonego, samotnego, chorego psa czy kota, czy jakiekolwiek inne, nawet dzikie zwierze, także ptaki, prosimy o telefon do Straży Miejskiej 986, która poinformuje nas, a my natychmiast podejmiemy interwencję. Telefon jest całodobowy – mówi Adrian Starzyk.

Obecnie w tarnowskim Azylu jest około 100 psów i kilkanaście kotów.

Kontakt:

Adrian Starzyk 721 626 175


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
  PSZOK Kąpielowa 730 800 460
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Kap. zak.: 32.733.500,00 zł
 • Poczta

Inspektor Ochrony Danych
powołany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie
Pan Jarosław Mirek, kontakt za pomocą poczty elektronicznej: iodpuk@puk.tarnow.pl.

Copyrights ©2014--2020: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.