Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Kompost Fertilo – nawóz organiczny produkowany z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

 • Realizowane Projekty

  Budowa Systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych

JAK SIĘ USTRZEC KORONAWIRUSA?

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane w materiale filmowym internetowym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Czytaj dalej…

Rejestr BDO

Uwaga! Od 1.01.2020 r. do współpracy z PUK sp. z o.o. w zakresie gospodarki odpadami konieczny będzie wpis przedsiębiorców do Rejestru BDO.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Rozdział 2 – Rejestr, art. 49-60), podmioty będące wytwórcami odpadów, podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z tymi przepisami, nie można prowadzić działalności skutkującej powstawaniem odpadów, jeśli nie jest się zarejestrowanym w BDO. Wyjątki od tej zasady określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2015 r. poz. 314).

W związku z powyższym, od dnia 01.01.2020 r. (tj. od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji odpadów tylko elektronicznie) PUK sp. z o.o. będzie przyjmować odpady wyłącznie od podmiotów, które dopełniły obowiązku rejestracji i uzyskały wpis do Rejestru BDO.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji do Rejestru BDO znajdują się na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.


Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie apeluje:

Uwaga! Przypominamy!

W przypadku znalezienia zwierzęcia na terenie miasta Tarnowa należy zgłosić ten fakt pod BEZPŁATNY alarmowy numer do Straży Miejskiej 986 lub na Policję, a nie bezpośrednio do Azylu. Azyl może podejmować działania wyłącznie na interwencję w/w służb.

Jeśli ktoś znajdzie zwierzę poza terenem Tarnowa, należy zgłosić to do właściwego urzędu gminy. Jeśli zwierzę znalezione zostało po godzinach pracy urzędów, należy zgłosić informacje na policję.

Azyl działa całodobowo.


Samochody na nowej wadze

W PUK przy ulicy Komunalnej w Tarnowie działa już nowa i nowoczesna samochodowa waga najazdowa. Zamontowana na początku b.r. zastąpiła wysłużoną wagę, działającą od kilkunastu lat.

Główną przyczyną wymiany dotychczasowej wagi były jej niewystraczające już wymiary. – W ostatnich latach znacząco zmienił się tabor samochodów przywożących odpady. W poprzednich latach odpady dowożone były głownie klasycznymi „śmieciarkami”, bądź krótkimi autami ciężarowymi, które w całości mieściły się na przystosowanych do ich wymiarów wagach. I taka właśnie waga u nas funkcjonowała. Natomiast obecnie coraz częściej odpady przywożone są na składowisko bardzo długimi pojazdamiwyjaśnia Piotr Zieliński, zastępca kierownika Składowiska PUK.

Mowa o ciągnikach siodłowych z naczepą lub ciężarówkach z przyczepą. Takie pojazdy nie mieściły się w całości na dotychczasowej wadze, wobec czego stosowano tzw. ważenie złożone, czyli najpierw ciągnik, potem naczepę. To powodowało stratę czasu przy ważeniu, ponadto istniało ryzyko błędu w odczycie.

Stara waga miała 12 metrów długości, nowa ma metrów 18. Nowa waga ma także nowocześniejsze rozwiązania techniczne i pozwala na działanie nawet w ekstremalnie trudnych warunkach atmosferycznych, np. podczas mrozów.

Wymiana wagi trwała dwa tygodnie. Wagę zakupiliśmy z własnych środków. Jej koszt to 69 tys. złotych, ale wynegocjowaliśmy z dostawcą, że weźmie w rozliczeniu starą wagę, więc zaoszczędziliśmy 20 tys. zł. W tej cenie otrzymaliśmy usługę obejmującą demontaż starej wagi oraz dostawę, montaż i legalizację nowej podsumowuje Tomasz Gut, wiceprezes PUK sp. z o.o.

Przy okazji wymiany wagi poprawiono także nawierzchnię przy najazdach kładąc asfalt.

Wyjaśnijmy, że aby dostarczyć odpady do zakładu PUK lub je stamtąd wywieźć, każdy pojazd musi wjechać na wagę najazdową, gdzie jest ważony. Zadaniem PUK jest prowadzenie ścisłej ewidencji odpadów w specjalnym programie komputerowym, właśnie na podstawie ich masy.


Zwyżką do drzew

Zakład Zieleni w PUK powiększył zasoby sprzętowe o podnośnik koszowy, czyli zwyżkę. To urządzenie znakomicie ułatwia prace na wysokościach, w tym przypadku w koronach drzew. – Zwyżka to nasze narzędzie pracy, ale także inwestycja, bowiem nie tylko my z niej korzystamy, również wynajmujemy zwyżkę komercyjnie na rynku – mówi Mariola Dalczyńska, kierownik ZZ.

Tuż przed sezonem zimowym pracownicy Zakładu Zieleni zrealizowali w Tarnowie zlecenie pielęgnacji 42 drzew ulokowanych przeważnie w pasach rogowych. Zadanie obejmowało m.in. formowanie koron, pielęgnację, czy korektę. Warto dodać, że do prac na zwyżce, przy pomocy lin, niezbędne są specjalistyczne kwalifikacje. – Mamy zatrudnionych pilarzy –  arborystów, którzy specjalizują się w takich pracach – mówi Mariola Dalczyńska.

Poza tym Zakład wykonał ostatnie w tym roku koszenia traw. – Reagujemy też na bieżące potrzeby, jak chociażby czyszczenie studzienek i kolektorów po obfitych opadach deszczu. Sporo pracy jest też w Parku Sanguszków, gdzie pojawia się mnóstwo ludzi w związku z uruchomieniem fontanny w tamtejszych ogrodach. Z kolei efektem koronawirusa jest częstsze, codzienne dbanie o osiedlowe place zabaw. Oprócz utrzymania czystości i porządku – naprawa drobnych usterek sprzętu. W związku z pandemią dezynfekujemy też regularnie przystanki autobusowe, przejście podziemne i windy na ul. Mickiewicza oraz przyciski przy przejściach dla pieszych.


PSZOK nieczynne 24.12.2020

PUK sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2020 r. oba punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Tarnowie będą nieczynne. Zapraszamy ponownie po Świętach w poniedziałek 28.12.2020 r.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
  PSZOK Kąpielowa 730 800 460
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Kap. zak.: 32.733.500,00 zł
 • Nr BDO: 000004731
 • Poczta

Inspektor Ochrony Danych
powołany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie
Pani Agnieszka Daniek, kontakt za pomocą poczty elektronicznej: iodpuk@puk.tarnow.pl.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Copyrights ©2014--2021: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.